வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

ரோட்டரி சுவிட்சுகளின் பொதுவான பயன்பாடுகள் என்ன?

2023-12-08

குமிழ் சுவிட்ச் ஒரு பொதுவான மின்னணு சுவிட்ச் ஆகும், இது முக்கியமாக ஒரு குமிழ், சுவிட்ச் பொறிமுறை மற்றும் நிலையான அடிப்படை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. மின் சுவிட்ச் கட்டுப்பாட்டை அடைவதற்காக, சுற்றுவட்டத்திலிருந்து உள் சுவிட்ச் பொறிமுறையை இணைக்க அல்லது துண்டிக்க குமிழியைச் சுழற்றுவது சுழலும் சுவிட்சின் செயல்பாட்டுக் கொள்கையாகும்.

பொதுவான பயன்பாடுகள்:

1. விளக்கு சுவிட்ச்

விளக்கு பொருத்துதல்களுக்கான பொதுவான கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் குமிழ் சுவிட்ச் ஒன்றாகும். குமிழியை சுழற்றுவதன் மூலம், விளக்கின் பிரகாசத்தை சரிசெய்யலாம் அல்லது விளக்கை இயக்கலாம் அல்லது அணைக்கலாம். பொதுவான லைட்டிங் சுவிட்சுகளில் சிங்கிள் கண்ட்ரோல் குமிழ் சுவிட்ச், டூயல் கண்ட்ரோல் குமிழ் சுவிட்ச், மூன்று கண்ட்ரோல் குமிழ் சுவிட்ச் போன்றவை அடங்கும்.

2. மின் விசிறி வேகக் கட்டுப்பாட்டு சுவிட்ச்

மின்சார விசிறி வேகக் கட்டுப்படுத்திகள் பொதுவாக ரோட்டரி சுவிட்சுகளையும் பயன்படுத்துகின்றன. குமிழியைச் சுழற்றுவதன் மூலம், மின்சார விசிறியின் வேகத்தை வெவ்வேறு காற்றின் அளவு மற்றும் வேகக் கட்டுப்பாட்டை அடையச் சரிசெய்யலாம்.

3. மின்சார கெட்டில் சுவிட்ச்

மின்சார கெட்டில்கள் பொதுவாக வெப்பம் மற்றும் காப்பு செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த ரோட்டரி சுவிட்சுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. குமிழியைச் சுழற்றுவதன் மூலம், கெட்டிலின் வெப்பம் அல்லது காப்பு நேரம் மற்றும் வெப்பநிலையைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

4. ஆடியோ உபகரணங்கள் சரிசெய்தல் சுவிட்ச்

வால்யூம், பாஸ், ட்ரெபிள் போன்ற ஆடியோ உபகரணங்களை சரிசெய்வதற்கும் பொதுவாக குமிழ் சுவிட்சுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

5. கார் குமிழ் சுவிட்ச்

கார்களில் உள்ள ஏர் கண்டிஷனிங், ஆடியோ, சீட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் போன்றவற்றுக்கான கட்டுப்பாட்டு சுவிட்சுகள் பொதுவாக ரோட்டரி சுவிட்சுகளைப் பயன்படுத்துகின்றன. குமிழியை சுழற்றுவதன் மூலம், காரின் பல்வேறு செயல்பாடுகளை நன்றாக சரிசெய்ய முடியும்.

சுருக்கமாக, ரோட்டரி சுவிட்ச் என்பது ஒரு பொதுவான எலக்ட்ரானிக் சுவிட்ச் ஆகும், இது சுவிட்சை இயக்க அல்லது அணைக்க சுவிட்ச் பொறிமுறையைக் கட்டுப்படுத்த குமிழியைச் சுழற்றுவதன் மூலம் செயல்படுகிறது, இதன் மூலம் மின் சுவிட்ச் கட்டுப்பாட்டை அடைகிறது. விளக்குகள், மின் விசிறிகள், மின்சார கெட்டில்கள், கார்கள் மற்றும் ஆடியோ உபகரணங்கள் போன்ற பல்வேறு மின் மற்றும் மின்னணு சாதனங்களில் குமிழ் சுவிட்சுகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept